Let op wij zijn druk met het vullen van onze webshop. Kom langs in onze showroom voor ons volledige assortiment!

Disclaimer

Dit is de website van Kerstens Voeten te Roosendaal ( KEVO B.V.   – KVK 67329497)., gevestigd te Roosendaal. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Kerstens Voeten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kerstens Voeten spant zich in om de inhoud van www.kerstensvoeten.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.kerstensvoeten.com geldt een voorbehoud van kennelijke fouten.

Kerstens Voeten accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kerstens Voeten.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kerstens Voeten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Deze website bevat links naar websites van derden en Kerstens Voeten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Algemene Voorwaarden

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Kerstens Voeten is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Kerstens Voeten, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Kerstens Voeten die op deze site van toepassing zijn.

Overig

Deze disclaimer kan veranderen.

Mocht u problemen ondervinden op onze website, Gelieve ons in te lichten via email.  Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.